07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
05.04.2016
Keisarileikkauspotilaan hyvä kivunhoito on tärkeä osa toipumista
 
Kipu on pelottavaa ja epämiellyttävää ja keisarileikkaukseen liittyy väistämättä kipua. Hyvä leikatun äidin kivunhoito auttaa osaltaan luomaan voimaannuttavan synnytyskokemuksen koko perheelle. Tästä syystä kätilön on osattava arvioida äidin kokemaa kipua sekä huolehdittava hyvästä kivunhoidosta.
Kipu on aina yksilöllinen kokemus. Kivun voimakkuuden tuntee vain potilas itse. Keisarileikkauksella synnyttäneet äidit kohtaavat sairaalassaoloaikanaan väistämättä jonkin verran kipua. Jotta potilas toipuisi toimenpiteestä hyvin, kipua on hoidettava riittävästi. Sitä voidaan hoitaa sekä lääkkeellisin että lääkkeettömin menetelmin.

Hyvä kivunhoito edellyttää kiputuntemuksen arviointia. Toisen ihmisen kokeman kivun arvioiminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. Tästä syystä kivun objektiiviseen arviointiin on kehitetty erilaisia mittareita. Niiden lisäksi kätilön on osattava tulkita leikatun äidin sanattomia viestejä: Onko äidin asento jännittynyt, itkeekö tai voihkiiko hän, onko liikkuminen varovaista?
 
Kipulääkkeillä nopeampaan toipumiseen
Turun ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijat Miia Rajala ja Maarit Weckström perehtyivät Satakunnan keskussairaalan keisarinleikkauspotilaan kivunhoitoon osana opintoihinsa kuuluvaa kehittämistyötä. Kehittämistyön lopputuloksena Rajala viimeisteli kivunhoidon oppaan vanhemmille ja se voidaan liittää Satakunnan sairaanhoitopiirin keisarileikkauksesta kertovaan lehtiseen. Opas toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä yhdessä anestesialääkärin, synnytyslääkärin sekä synnytyssalin ja synnytysvuodeosaston osastonhoitajan kanssa.

Kehittämistyössä kävi ilmi, että anestesialääkäri suunnittelee jokaiselle keisarileikkauspotilaalle yksilöllisen kivunlievityksen. Heräämössä ollessaan äiti saa kipulääkkeitä joko suonensisäisesti, lihakseen tai suun kautta. Myös paikallinen haavapuudute tai epiduraalipuudutus ovat mahdollisia. Osastolla kipua lievitetään yleensä suun kautta otettavin valmistein. Tilanteen niin vaatiessa voi leikattu äiti kuitenkin siirtyä osastolle myös epiduraalipumpun kanssa, jonka avulla voidaan huolehtia kivunhoidosta. Yleisimmin kivunlievitykseen käytetään tulehduskipulääkkeiden ja parasetamolin yhdistelmää. Lisäksi kovaan kipuun on mahdollista saada opioideja eli keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Opioideista yleisimmin käytössä on oksikodoni.

Nykyään keisarileikkauksen jälkeen äidit pyritään saamaan jalkeille viimeistään leikkausta seuraavana aamuna. Nopea liikkeelle lähtö edesauttaa leikkauksesta toipumista. Tässä vaiheessa kipulääkkeiden merkitys korostuu, sillä jalkeilla oleminen saattaa olla alkuun erittäin kivuliasta. Jotta liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa, kätilö huolehtii kipulääkityksestä riittävän ajoissa.

Kipulääkitystä vähennetään asteittain ja tavoitteena on, että kotiin lähtiessään äiti pärjäisi pelkästään tavallisilla särkylääkkeillä. Oksikodonia ei yleensä reseptille kirjoiteta. Äidit ovat luonnollisesti huolissaan kipulääkkeiden vaikutuksesta vauvaansa. Imetys on kuitenkin turvallista näiden käytössä olevien kipulääkitysten kanssa ja hyvä kivunhoito osaltaan edistää myös imetyksen käynnistymistä. Kun äiti on kivuton ja rento, on imetys helpompaa ja maidontuotanto saattaa käynnistyä paremmin.
 
Hyvä kivunhoito on paljon muutakin kuin pillereitä
Kivunhoidosta puhuttaessa ensimmäisenä tulevat mieleen lääkkeet. Kivunhoito on kuitenkin myös paljon muuta kuin lääkitsemistä. Jokaisen kätilön pitäisi tuntea lääkkeettömät kivunhoitokeinot. Kätilön läsnäolo luo turvallisuuden tunnetta ja keskustelu sekä huomion kiinnittäminen kivusta toisaalle ovat hyviä kivunlievityskeinoja. Esimerkiksi erilaisin tukityynyin voidaan leikattu äiti auttaa parempaan asentoon. Lisäksi mielikuvaharjoittelulla voidaan saada hyviä tuloksia kivunhoidossa. Tärkeä kivunlievittäjä äidille on oma vauva ja lapsen isän läsnäolo on myös tärkeä kivunlievityksessä. Äiti kokee vointinsa paremmaksi saadessaan olla perheensä kanssa.

Satakunnan keskussairaalan uudessa Lasten ja naistentalossa perheen läsnäolo on mahdollista perheheräämössä. Leikattu äiti saa jo heräämövaiheessa olla lapsen isän ja vauvan kanssa. Äiti saa vauvan rinnalleen heti, kun tuntee olevansa siihen valmis. Mikäpä olisikaan omiaan lievittämään kipua paremmin kuin oma vastasyntynyt lapsi.

Kehittämistyö tarjoaa Satakunnan sairaanhoitopiirille hyvän täydennyksen keisarileikkaukseen tulevien oppaaseen. Keisarileikkaus on synnyttävälle äidille iso kokemus, johon on valmistauduttava jo etukäteen. Asiallinen informaatio tulevasta kivunhoidosta auttaa osaltaan hyvän synnytyskokemuksen saavuttamista. Perhe voi luottaa siihen, että kipua hoidetaan mahdollisimman hyvin. Toiveena on, että äiti ei muistaisi sairaalassaoloajaltaan tärkeimpänä kipua, vaan uuden elämän ihmeellisyyden.
 
Kirjoittaja(t):
kätilöopiskelija, sairaanhoitaja (AMK) Maarit Weckström; lehtori Marjatta Häsänen