07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa

Muuta kiinnostavaa -aihealueen artikkelit voivat koulutuksen lisäksi rajautua myös opintojen ja kouluelämän ulkopuolisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi harrastuksiin, taiteeseen ja kulttuuriin.

Aihealueen artikkelit vuosilta 2015 - 2018
 
16
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
Sain kutsun osallistua Viron korkeakoulu-järjestelmän auditointiin terveysalan koulutuksen ryhmässä. Kutsun esitti Viron korkeakoulutuksen arviointiyksikkö EKKA (Quality Assessment Council for Higher Education). Kutsu oli kiinnostava useasta eri syystä. Olimme juuri käyneet läpi Turun ammattikorkeakoulun kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KKA) toteuttaman auditoinnin 2016. Turun ammattikorkeakoulu läpäisi hienosti auditoinnin. Omalta vastuualueeltani mukana auditoinnissa oli tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttönä Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma.
15
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
Toipuminen mielenterveyshäiriöstä on hyvin henkilökohtainen prosessi. Yksikään ihminen ei ole samanlainen, joten myös mielen sairaudet ovat yksilöllisiä. Ne eivät sovi vain yhteen muottiin tai noudata samaa kaavaa. Mielenterveyshäiriöiden hoito taas jättää harvoin tilaa ksilöllisyydelle, koska jokaiselle häiriölle on oma protokollansa ja ensisijaisena hoitomuotona on usein lääkehoito, jonka tarkoituksena on hävittää oireet eikä ratkaista itse ongelmaa. Toipumisorientaatio tuo uuden ajattelutavan mielenterveyspalveluille.
14
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset haitat ovat hyvin ajankohtaisia. Erityisen huomion kohteena ovat koulurakennusten sisäilmaongelmat, joista uutisoidaan lähes päivittäin.
13
16.05.2017
Turun Kimmoke-ranneke kestää vertailun muiden kaupunkien aktivointikeinojen kanssa
Suomessa on toimivia järjestelmiä, jotka kannustavat työttömiä liikkeelle. Näistä esimerkkejä ovat Turun Kimmoke-ranneke, Tampereen Aktiivipassi ja Espoon ja Kainuun Kaikukortti. Kortit, passit ja rannekkeet ovat tuoneet jo muutaman vuoden ajan vauhtia heikommin toimeen tulevien vapaa-aikaan tarjoamalla kulttuuri- ja liikuntapalveluita.
12
11.02.2017
Yhteistyöllä syöpää vastaan
Syöpäjärjestöjen tärkeä tehtävä on yhä enemmän terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy. Terveyden edistäminen oli teemana myös nuorten terveysuhkia käsittelevässä koulutuspäivässä, jonka järjestivät Lounais-Suomen syöpäyhdistys ja Turun ammattikorkeakoulu syyskuussa 2016 Meri-Karinassa Turussa. Kohderyhmänä olivat Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen jo koulutuksessa olevat vertaistukihenkilöt.
11
13.12.2016
”Välkomna till studentenheten” – kliininen harjoittelu Karoliinisen sairaalan opiskelijaosastolla Tukholmassa
Tukholman Karoliinisen sairaalan kliinisessä harjoittelussa autenttisella potilasosastolla opiskelija harjaantuu tulevaan ammatilliseen rooliinsa yhdessä potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja vertaisoppijoiden kanssa. Opiskelijaohjaajien tarkoituksenmukainen tuki antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä ja hoitaa potilasta lähes itsenäisesti.
10
16.11.2016
Suomalaisten sairaanhoitajien tehtävänkuvan laajentuminen kiinnosti islantilaisia terveysalan osaajia
Turun ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntijakoulutus (YAMK) mahdollistaa valmiuksien kehittymisen sairaanhoitajien laajentuviin tehtävänkuviin. Islannissa laajavastuisen sairaanhoitajan tehtävänkuvan kehittyminen on vielä alussa, sillä maisterikoulutuksessa painotus on ollut johtamisen opinnoissa. Express-opiskelija- ja opettajavaihto mahdollistivat kokemusten vaihtamisen maiden välillä.
9
11.10.2016
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä - sen varhainen toteaminen on tärkeä osa terveyden edistämistä
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, jopa noin 25 prosenttia naisten syövistä on rintasyöpiä. Maailmanlaajuisesti se aiheuttaa eniten syöpäkuolemia ja sen ilmaantuvuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on maailman korkeimpia. Näissä maissa rintasyöpä kuitenkin onneksi harvoin johtaa kuolemaan, ja sen hoitoennuste on yleensä erittäin hyvä.
8
29.09.2016
Neuvonta- ja vierailukeskus Kunnonkoti on monipuolinen oppimisympäristö
Me fysio- ja toimintaterapeuttiopiskelijat saimme kokea harjoittelussamme Kunnonkodissa kaiken sen, mitä hyvältä harjoittelujaksolta voi toivoa. Apuvälineet, potilassiirtoihin liittyvät tekniikat ja niiden ohjaaminen, projekteissa työskentely, esteettömyys eri muodoissaan, erilaisten asiakasryhmien ohjaus ja heidän tarpeidensa yksilöllinen huomioiminen ovat tulleet tutuksi kevään 2016 aikana suorittaessamme vapaavalintaista harjoittelujaksoa. Jakso itsessään on poikennut paljon edellisistä harjoitteluista ja laajentanut näköpiiriä siitä, mitä kaikkea fysio- ja toimintaterapeutin koulutuksen saaneilla henkilöillä on mahdollisuus tehdä. Moniammatillisena työparina toimiminen on laajentanut näkökulmaa ja ymmärrystä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta. Jokaisen ammattirooli moniammatillisessa työskentelyssä on selkiytynyt ja uskallus ottaa vahvemmin kantaa omasta näkökulmasta on kasvanut.
7
25.08.2016
Kiinalaisten sairaanhoitajien tutkintoja täydennetään EU-vaatimusten mukaisiksi
Kaksitoista kiinalaista sairaanhoitajaa aloitti Pekingissä tammikuussa 2016 puolen vuoden valmentautumisen Turun ammattikorkeakoulun koulutusvientihankkeessa. Tarkoituksena on täydentää kiinalainen sairaanhoitajatutkinto suomalaisten ja Euroopan unionin vaatimusten mukaiseksi. Opiskelijat valittiin koulutukseen kielitaidon, hoitotyön osaamisen ja kulttuuriin sopeutumiskyvyn perusteella. Suurimmalla osalla näistä sairaanhoitajista on kolmevuotinen toisen asteen ja muutamalla pidempi alemman korkeakoulutason koulutus. Tutkinnot eivät kuitenkaan anna kaikkien koulutettavien tavoitteena olevaa pätevyyttä työskennellä Suomessa.
6
10.05.2016
Summer is here - is your skin ready?
The skin is the largest organ of the human body, the well-being of which is easily forgotten. This is particularly the case when there is not yet visible signs of malignancy. Skin has been reported to reflect the overall health status and aging. Fortunately, a healthy skin has the ability to respond to challenges that would otherwise undermine its structure and function. Properly functioning skin has aesthetically pleasing properties, giving skin a healthful appearance and feeling. Additionally, skin care is important in order to avoid an early skin ageing process.
5
26.10.2015
Turun ammattikorkeakoulu etäkuntoutuksen edelläkävijänä
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat pitäneet etäpalveluiden tuottamisesta hyvänä oppimiskokemuksena. Fysioterapian ja toimintaterapian palveluja voidaan tuottaa myös etänä, kunhan sisältöjä sovelletaan etäpalvelun reunaehtoihin. Noissa tilanteissa vuorovaikutus vaatii ohjaajalta aivan erityisiä ohjaamisen taitoja.
4
12.10.2015
Promoting nurses’ well-being at work is a common responsibility
It is most essential to understand that nurses’ well-being, leadership and quality of care go “hand in hand”. Nurses are in general the ones who provide nursing care and have the biggest impact on the quality of service received by the patients. Promoting nurses’ well-being at work is essential for present and future individual patients, their families and the whole society. The key elements in well-being at work are: nurses’ personal motivation and experience of doing valuable and significant work, relationships at work and leadership and management at work and in the organisation. In this article we discuss issues challenging and supporting nurses’ well-being at work.
3
05.06.2015
Hollannissa lääkärimentorit tukevat sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen asiantuntijuuden oppimista
Teimme opintomatkan valmistuvan kliininen asiantuntija -opiskelijaryhmän kanssa Hollannin Utrechtiin. Tutustuimme siellä vastaavaan koulutukseen sekä tapasimme kliinisiä asiantuntijoita työssään eri sairaaloissa.
2
27.03.2015
International pool play afternoon for men aged 65 plus and for students of Turku University of Applied Sciences
Turku University of Applied Sciences (TUAS) is a partner of Hasic, nine students got the chance to work for this project. Student group was multi-professional and international. There were students from nursing, teaching and social services from four different European countries.
1
23.03.2015
Osallisuus herättää luovuuden ja ilon
Riemunkiljahdukset kaikuvat Littoisten koulun liikuntasalissa, kun kuudesluokkalaiset kisaavat toisiaan vastaan. Menossa on peli nimeltään 1 x possu, jonka oppilaat ovat kehitelleet itse alusta loppuun.