07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
11.12.2009
Huomisen hotelli esittelee tulevaisuuden trendejä
 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat, Hotel Haaga ja ohjelmistokehitysyhtiö Triventum Oy ovat luoneet Helsingin Best Western Hotel Haagaan kaksi tulevaisuuden hotellihuonetta. Toisen huonekonseptin aiheena on yhteisen maapallomme säilyminen ja sen hyväksi toimiminen, kun taas toinen huonekonsepti keskittyy teknologiseen kehitykseen ja teknologialla leikittelyyn.
Pitkään suunniteltu projekti näki päivänvalon vuodenvaihteessa 2007, kun Hotelli Haagan mittavan laajennuksen myötä päätettiin antaa kaksi hotellihuonetta ammattikorkeakoulun käyttöön. Pienestä yhden hengen huoneesta sekä juniorsuitesta alettiin suunnitella tulevaisuuden hotellihuoneita. Projektijohtajaksi nimitettiin kauppatieteiden tohtori Tuija Toivola, joka ohjaa ja valvoo projektin toteutumista johtoryhmän kanssa. Projektipäällikkönä ja operatiivisena johtajana toimii Haaga-Helian ohjelmajohtaja Ari Björkqvist.

Projektissa lähdettiin liikkeelle nykypäivän megatrendeistä ja asiakaskunnan tarpeista. Kolme restonomiopiskelijaa lähtivät tekemään myös opinnäytetyötään projektista. Opiskelijoiden teoreettisen pohdinnan, analyysien ja tulevaisuusskenaarioiden sekä johtoryhmän ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi haettiin projektiin myös kansainvälistä näkökulmaa. Mukaan onnistuttiinkin saamaan amerikkalaiset Ron Swidler ja Matt Phillips, jotka ovat jo vuosia työstäneet tämän projektin alkuperäistä versiota, The Hotel of Tomorrow -projektia.
 
Yhteys luontoon
Hotelliasiakkaiden ympäristötottumuksia on tutkittu paljon viime vuosina. Vaikka ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat yksi tekijä hotellivalintaa tehtäessä, ei se kuitenkaan automaattisesti kaikissa tilanteissa tuo hotellille lisäarvoa. Osa asiakkaista myös kertoo tukevansa asiaa mutta todellisuudessa käyttäytyy itse aivan toisin. Sen lisäksi suuri osa asiakkaista pitää kyseisiä asioita täysin toisarvoisina asioina.

Huonekonseptin ideana on saada asiakas itse miettimään ympäristöään, kenenkään pakottamatta. Huone on samalla ”seksikäs”, mielenkiintoinen, haluttava ja ajatuksia herättävä. Sen avulla asiakas voi pikkuhiljaa muuttaa suhtautumistaan luontoon.

Huoneesta on tehty mahdollisimman paljon oikean luonnon kaltainen: koska luonnossa ei ole esimerkiksi teräviä kulmia, on ne poistettu myös hotellihuoneesta. Myös materiaalit ovat hyvin pitkälti luonnosta, ja huoneesta löytyykin muun muassa luonnon kiviä, luonnosta löytyviä kasveja ja vaikkapa muurahaisia, joiden elämää asiakas voi seurata lasiseinän takaa. Asiakkaan mieltymysten tai mielialojen mukaan myös esimerkiksi huoneen valaistuksen väriä ja ääniä voi muuttaa kaukosäädöllä.

Huoneessa on yhdistelty sulavasti nykyaikaista designia ja kierrätysajattelua, ja sieltä löytyy muun muassa kuuluisan arkkitehdin suunnittelema designtuoli, joka on valmistettu 60 kerroksesta pahvia. Tulevaisuudessa huoneen hintaan voi vaikuttaa asiakkaan oma energiankulutus, ja siksi yöpymisen aikana kulutettu energia voidaan mitata ja asiakas maksaa huoneesta joko hieman enemmän tai hieman vähemmän, oman kulutuksensa mukaan.
 
Muuntautuva teknologia
Nykypäivänä moni hotelliasiakas uskoo, että ihmiskunnan nykyiset ongelmat tullaan tulevaisuudessa ratkaisemaan teknologian avulla. Muuntautuvan teknologian huonekonsepti tarjoaakin asiakkaalle reaaliaikaisen yhteyden ulkomaailmaan muun muassa sähköisten sanomalehtien, television ja internetin välityksellä.

Ajatuksena on, että huone tunnistaa asiakkaan ja muuttaa huoneen tämän mieltymysten mukaiseksi. Jos asiakas ei kuitenkaan ole tyytyväinen esimerkiksi valittuun värimaailmaan tai äänimaailmaan, voi hän muuttaa sitä langattoman kaukosäätimen avulla, kuten edellisessä huonekonseptissakin.

Tulevaisuuden hotelliasiakkaalla on omat mielimusiikkinsa ladattuna iPodiin, joten hotellihuoneesta löytyy telakka, jolla asiakas saa musiikin soimaan laadukkaista kaiuttimista juuri siellä, missä hän haluaa sitä kuunnella. Huoneeseen kuuluvat myös silmälasivideot, jotka poistavat television rajoitukset. Televisiot tulevat luultavasti kokonaan poistumaan tulevaisuuden hotellihuoneista, ja ne tullaan korvaamaan vaikkapa huoneeseen heijastetuilla hologrammeilla. Edellämainitut uudet hotellihuonekonseptit herättävät varmasti kysymyksiä ja saavat ihmiset miettimään tulevaisuutta, myös oman elämänsä kannalta. Mutta tähän suuntaan maailma on menossa, ja ympäristöstä ja teknologiasta tulee yhä suurempi osa tavallisten ihmisten elämää. Kymmenien vuosien päästä saatamme nauraa näille tulevaisuuden trendeille, jotka tällä hetkellä vaikuttavat olevan lähes mahdottomia toteuttaa ja tavallisen ihmisen ymmärtää…
 
Kirjoittaja(t):
Jenna Säteri, opiskelija