07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
18.01.2007
Töitä opiskelun ohella – liian suuri taakka?
 
Osalle opiskelijoista työnteko opiskelun ohella on ehdoton ei. Osa taas valitsee työnteon, koska ei ole valmis luopumaan normaalista arkirytmistään edes opiskelun kustannuksella. Se, miten kukin tekee valintansa, riippuu vain yksilön omista tavoitteista ja käsityksestä omasta jaksamisestaan.
Ammattikorkeakouluopinnot vaativat opiskelijalta paljon mutta ovat myös antoisia. Opintojen alkaessa opiskelija joutuu vaikean valinnan eteen. Moni miettii mielessään, tukeutuako pieneen opintotukeen vai tehdäkö työtä opintojen ohella. Mielipiteet ovatkin jakautuneet kahtia.

Osalle opiskelijoista on alusta asti selvää, että opintotuella on pärjättävä. Heille on tärkeää menestyä opinnoissa hyvin, ja he haluavat valmistua ajallaan. He ovat valmiita uhraamaan elämästään paljon ainoastaan opiskelulle.

Toinen puoli opiskelijoista valitsee työnteon opiskelun ohelle. Tämä aikaa vievä, sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä vaativa yhdistelmä ei kuitenkaan ole mahdoton. Kaikki on kuitenkin omasta jaksamisesta kiinni.
 
Opintotuki liian pieni elämiseen?
Työntekoon opiskelun ohella saattaa olla syynä opintotuen riittämättömyys. Opintotuen pienuus saattaa joidenkin opiskelijoiden kohdalla merkitä esimerkiksi yhden päivittäisen aterian poisjääntiä. Kuinka moni meistä kuitenkaan on valmis siihen?

Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ihmiset ovat tottuneet syömään vatsansa täyteen useamman kerran päivässä. Kun tämä mahdollisuus yhtäkkiä ihmiseltä riistetään, hän useimmiten tekee mitä vain välttääkseen menetyksen.
 
Ajan puute ongelmana
Useimmiten jaksaminen ei ole suurin ongelma töiden ja opiskelun yhdistämisessä. Ajan puute sen sijaan vaivaa useimpia. Vuorokaudessa tuntuu välillä olevan muutama tunti liian vähän. Lisätunteja ei kuitenkaan mistään saa ostettua lisää, joten ajankäytön kanssa joutuu kamppailemaan.

Onneksi kuitenkin opiskelussa joustetaan. Opiskelija, jolle lisäansioiden saanti koulun ohella on välttämätöntä, voi venyttää opiskelujaan esimerkiksi vuodella. Valmistumisen siirtymiseen tuskin kukaan tahallisesti pyrkii, mutta elämässä ilman rahaa selviytyminen on hyvin vaativaa.

Opiskelija, joka on työn tekoa vastaan, saattaa perustella mielipidettään ystävien merkityksellä. Moni ajattelee ystävyyssuhteiden kärsivän, mikäli töitä tehdään koulun ohella. Totta on, että kun koulusta kiirehtii suoraan iltatöihin, ei välissä paljoa ehdi tekemään. Totuus on kuitenkin se, että kaikkea ehtii tekemään, mikäli suunnittelee ajankäyttönsä huolellisesti etukäteen.

Valitsee opiskelija miten vain, kohtaa hän aina ongelmia matkansa varrella. Kummassakin valinnassa, niin työnteossa kuin opintotuella elämisessäkin, on omat haasteensa. Kummastakin löytyy kuitenkin myös positiivisia puolia.
 
Kirjoittaja(t):
Johanna Fagerlund, Fysioterapeuttiopiskelija