07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
16.03.2015
Ikäryhmät puntarissa - "tästähän tulee mielenkiintoista"
 
”Tästähän tulee mielenkiintoista!”, totesi Hannu, Päiväpaikka Villan asiakas, kun opiskelijaryhmämme Turun ammattikorkeakoulusta saapui ja pyysi Villan muistiasiakkailta toiveita tulevaa tuokiotoimintaa varten. Ja mielenkiintoistahan siitä tulikin!
”Ikäryhmät puntarissa” on iskevä nimi, jonka yksi Päiväpaikka Villan asiakkaista keksi muistiasiakkaista ja opiskelijoista muodostuvalle ryhmällemme. Kuvaaja: Hanna Sinkkilä.
Ikäryhmät asetettiin puntariin, kun Päiväpaikka Villan muistiasiakkaat ja me sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat laitoimme hihat heilumaan MAHIS-projektin toimintatuokioiden merkeissä. Luontoasetelmaa tehtäessä pauke oli mahtava, kun asiakkaat Hannu ja Toivo vasaroivat kasaan pohjan asetelmaa varten. Hetki oli vierähtänyt siitä, kun kukaan meistä oli vasaroinut, mutta hyvin saimme kehikon koottua.
Idea luontoasetelmasta syntyi, kun kuuntelimme asiakkaiden toiveita ja mielenkiinnonkohteita. Asetelman tekeminen oli mitä mainioin toiminnan muoto, johon jokainen pystyi osallistumaan. Luonnosta kerätyt havut, kivet, kävyt ja sammalet herättelivät aistejamme. Materiaalien runsaus antoi tilaa luovuudelle. Kenelläkään meistä ei ollut ennakkokäsitystä, millainen asetelmasta lopulta tulisi. Lopputulos oli kuitenkin mitä hienoin.
Luontoasetelma, yhteinen tuotoksemme. Konkreettinen muisto Villan asiakkaille Ikäryhmät puntarissa -ryhmämme toiminnasta. Kuvaaja: Hanna Sinkkilä.
 
Kohtaamisen mahdollisuudet
Asiakkaat käyvät Päiväpaikka Villan muistikuntoutuksessa pari kertaa viikossa. Asiakkaat Anneli ja Hannu kertovat, että Villan yhteisö on heille erittäin merkityksellinen.

”On piristävää jutella muiden ihmisten kanssa”, Anneli sanoo korostaen yhdessäolon tärkeyttä. Ikäryhmät puntarissa -ryhmän jokaisella toimintakerralla oli myös varattu aikaa yhteiselle keskustelulle. Jaoimme kokemuksiamme vastavuoroisesti. Anneli kertoikin, että on mielenkiintoista kuulla nuorten asioista ja ajatuksista.
Me opiskelijat puolestamme saimme asiakkailta arvokkaita elämänohjeita. Voimme myös ottaa mallia asiakkaiden rauhallisesta toimintatavasta arjen haasteiden keskellä.

Asiakkaiden rauhallinen ja ystävällinen vastaanotto lisäsi rohkeuttamme toimintatuokioiden aikana. Viimeisillä tuokiokerroilla uskalsimme heittäytyä toimintaan aiempaa vapautuneemmin.
Yhteiset toimintatuokiot antavat muistiasiakkaille mahdollisuuden tutustua opiskelijoiden elämään ja päinvastoin. Kuvaaja: Hanna Sinkkilä.
Päiväpaikka Villan muistiasiakkaat ottavat opiskelijoiden järjestämät tuokiot lämmöllä vastaan. Viimeisellä kerralla palautejutustelun aikana yksi asiakkaista kuvaili valitsemaansa fiiliskorttia: ”Sydän. Tämä koskee teitä kaikkia: olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tänne.”

Yhteiset hetkemme olivat merkityksellisiä meille jokaiselle. Mikseivät eri ikäryhmät viettäisi enemmänkin aikaa yhdessä?
 
Kirjoittaja(t):
Salla Anteroinen ja Anna Peuraniemi, opiskelijat