07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
13.05.2005
Tradenomi vs. insinööri: Matkalla maailmalle
 
Kuka tahansa voi olla nykyään insinööri tai tradenomi. Niin ainakin asiasta tietämättömät voivat sanoa. Onko ilmassa kuitenkin pientä epätietoisuutta siitä, mitä nämä ammattinimikkeet todellisuudessa tarkoittavat?
Tradenomi-käsitteen alle mahtuu monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Mitä insinöörit tekevät? Laskuja, tyhmyyksiä ja erilaisia kokeiluja, joita muut jälkeenpäin joutuvat korjailemaan? Haastateltu insinööriopiskelija on jotakuinkin samoilla linjoilla, mutta painottaa, että teoria on opiskelussa tosi tärkeää.
 
Opiskelu on teoriaa ja käytäntöä
Tradenomin koulutusalalla teorian määrä riippuu oppiaineesta, mutta yleisesti käytäntöä on enemmän kuin insinööreillä. Voisi sanoa, että insinööriksi synnytään, tradenomiksi tullaan monen sattuman kautta. Tradenomien ja insinöörien sijoittuminen työmaailmaan on myös hieman epäselvää. Haastatellulta insinööriopiskelijalta sai kuvan, että mikä tahansa opiskeluun liittyvä työ kävisi, sillä kilpailuhan on nykyään niin kovaa. Asiasta tietämättömältä, toiselta haastatellulta sain hieman ruusuisemman kuvan, jossa insinööri sijoittuisi luultavammin esimiesasemaan tai vastaavaan ammattinimikkeeseen. Haastateltavani kuitenkin painottaa, että insinöörejä on tulevaisuudessa liikaa ja osan urakehitys voi olla työkkärin luukulta keppikerjäläiseksi.
 
Pelle Pelottomia insinööreinäkö?
Kiinnosti tietysti myös tietää, mitä insinööriopiskelijat luulevat, että heistä ajatellaan. - Minulle tulee sellainen kuva, että ne ovat Pelle Pelottomia, jotka keksivät asioita tyhjästä, kertoo koulutuksesta ja insinööriasioista tietämätön haastateltu. Tässä asiassa todellisuus ei oikein kohtaa luultua.

Yksi asia insinööriopiskelijaa kuitenkin harmittaa: se, että tunneilla on pakko käydä, vaikka aihe olisikin jo ihan tuttua ja naurettavan helppoa. Tähän hän listaa esimerkiksi tietokoneen peruskurssin, jossa opeteltiin Internetin käyttöä. Myös asiasta tietämätön haastateltu hymähteli asialle ja alkoi ihmetellä kurssin todellista hyötyä. Kuinka moni insinööriopiskelijoista ei olisi koskaan käyttänyt Internetiä? Ehkäpä yksi opiskelija tuhannesta, alaa vaihtanut viisissäkymmenissä oleva harmaantuva mies, joka ei ole päässyt kiinni tähän tietoa myrskyävään valtamerialukseen.

Onko opiskelu vain pelkkää opiskelua, vai mahtuuko väliin hauskanpitoa? Haastateltu insinööriopiskelija sanoo keskittyvänsä vain hyvien numeroiden saantiin, koska sillä tavoin hän pääsee valitsemaansa erikoistumisalaan. Vain parhaat pärjäävät, sanotaan. Tradenomialalla moista tapaa ei tietojen mukaan harrasteta. Trade ja inssi eroavat siksipä toisistaan melkoisen paljon.
 
Kirjoittaja(t):
Terhi Soukka, Tietotekniikan (multimediatuotanto) opiskelija Loimaalla