07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
13.05.2005
Loimaan toimipisteessä opitaan työskentelemään projekteissa
 
Kasvava osaavien projektityöskentelijöiden tarve on pakottanut ammattikorkeakoulut lisäämään projektityöskentelyn opetusta. Loimaan toimipisteen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat jo kolmen vuoden aikana harjoitelleet projektityöskentelyä. Tammikuussa 2005 käynnistyi kolmas tuotantoprojekti, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat projektityöskentelyn, projektin tuotteen sisällön sekä it-projektinhallinnan saloihin.
Ensimmäisten vuosien virheistä on opittu ja nyt projektia on kehitetty parempaan suuntaan, kertoo opettaja Jaakko Haltia.

Projektin alussa opiskelijat jaettiin kuuteen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on keskimäärin neljä tietojenkäsittelyn opiskelijaa. Virtuaaliyrityksille on koulun tiloihin rakenteilla omat projektityöskentelytilat, joissa on tarvittavat laitteistot työskentelyä varten. Jokainen ryhmä toimii kuvitteellisena mainostoimistona, jolla on toimeksiantaja. Opiskelijoiden tarkoituksena on toteuttaa kolme tuotetta, jotka ovat WWW-sivut virtuaaliyritykselle, lyhytelokuva ja multimediaromppu.
 
Entistä ehommat edellytykset projektityöskentelylle
- Vaikka viime vuoden projektissa oli ongelmia, projektin lopputulokseen olivat opettajat silti tyytyväisiä, sanoo Haltia. Projektia on muokattu monilta osin erilaiseksi kuin edeltäjänsä. Esimerkiksi suunnittelulle varattua aikaa on lyhennetty edellisvuosien projekteihin verrattuna, toteaa Haltia. Edeltävien projektien ryhmillä ei ole ollut omia projektitiloja käytettävinään. Kehitystä tapahtuu vuosittain, kun resursseja myönnetään lisää ja uusia ideoita syntyy. Laitteita ja projektitiloja voisi Haltian mukaan parantaa, mutta se vaatisi paljon enemmän resursseja kuin mitä nyt on käytettävissä.

Tammikuussa 2005 alkaneessa projektissa on kiinnitetty erityisesti huomiota opettajien ja oppilaiden välisen yhteistyön toimivuuteen. Tarkoituksena on erilaisten palavereiden sekä seurantaraporttien avulla pitää projektin osapuolet ajan tasalla ja varmistaa projektin eteneminen annetussa aikataulussa. Uusia tuulia sekä vinkkejä projektin kehitystä varten opettajat ovat saaneet koulutuksen avulla. - Opettajien on tarkoitus olla seuraamassa entistä tiiviimmin projektitiloissa oman ryhmän toimintaa ja mahdollisesti antamassa ohjeita ongelmatilanteissa, kertoo Haltia.

Projektit ovat olleet mielenkiintoisia edeltävinä vuosina. Odotukset ovat korkealla tänäkin vuonna, ja mielenkiinnolla odotellaan, mitä ryhmät saavat aikaiseksi. - Ei pidä antaa osaamattomuuden vaivata suunnittelussa. Opiskelijoiden on hyvä tehdä aloite ongelmatilanteissa, kannustaa Haltia.
 
Kirjoittaja(t):
Aarno Hildén & Sakari Vuoria, Tietotekniikan (multimediatuotanto) opiskelijoita Loimaan toimipisteessä