07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
13.06.2014
Kuinka lukiolaisista tehdään tuutoreita?
 
"Tosi kiva ja monipuolinen päivä. Pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin ja sai uusia kavereita. Leikkirastit olivat kivoja ja esiintymiskouluttajan rastilta sai hyviä ohjeita tuutortilanteisiin."

Noin totesivat Turun lukioiden opiskelijat, jotka osallistuivat Turun ammattikorkeakoulun fysioterapia-, toimintaterapia- ja sosionomiopiskelijoiden järjestämään vertaistuutorikoulutukseen Ruiskadulla toukokuussa.
Lukiolaiset opettelemassa toistensa nimiä leikin avulla.
Tuutorikoulutuksen tavoitteena oli tarjota Turun lukioiden tuleville vertaistuutoreille mahdollisimman paljon eväitä omaan tuutoritoimintaan. Tarkoituksena oli viettää aktiivinen, antoisa ja riemukas päivä tuutoritoimintaa pohtien.

Koulutuspäivään haluttiin saada ehdottomasti konkreettista, hyödyllistä ja osallistavaa tekemistä. Näin eri lukioiden opiskelijat pääsivät myös tutustumaan toisiinsa.
"Olen Suvi ja tykkään kesästä. Jos sinäkin tykkäät kesästä, niin tule viereeni."
 
Tuumasta toimeen
Turun lukioiden vertaistuutorikoulutusta lähdettiin suunnittelemaan hyvissä ajoin heti alkukeväästä. Koulutuksen järjestäminen oli uusien tuutoreiden tähän mennessä suurin koitos. Tapahtumaa suunniteltiin tuutorikokouksissa ja pienryhmissä.

Tuutorit muun muassa kehittelivät tapahtumaan erilaisia leikkejä ja muita aktiviteetteja evääksi tuleville vertaistuutoreille. Tuutorvastaavat Piia Ojanperä ja Heli Peltomäki ovat tukeneet tuutoreita tapahtuman järjestämisessä.
Lukiolaiset odottamassa diplomien jakoa auditoriossa.
 
Toiminnasta toteutukseen
Tuutorikoulutus aloitettiin yhteisesti auditoriossa, jossa lukiolaiset jakautuivat ryhmiin eläimellisesti äännellen. Lukiolaisten joukossa oli muun muassa possuja, apinoita, lehmiä ja norsuja.

Koska osallistujajoukko oli suuri, kierrettiin päivän aikana ryhmissä erilaisia rasteja. Näin saatiin varmistettua kaikkien osallistuminen ja se toteutustapa helpotti myös ryhmän ohjaamista.

Rasteilla lukiolaiset pohtivat hyvän tuutorin ominaisuuksia, pelasivat tuutori-aliasta, etsivät selviytymiskeinoja kiperiin tilanteisiin videomateriaalin avulla, leikittivät toisiaan ja olivat leikitettävinä. Yhtä rastia ohjaamassa oli myös esiintymiskouluttaja Seija Uitto, joka ohjasi lukiolaisia esiintymistilanteissa.

Päivän päätteeksi lukiolaisille jaettiin diplomit hyvästä suoriutumisesta.
Lukiolaiset Pernilla Karlsson (vas.), Tuomo Veivo, Joel Wendelin ja Vilma Paavola kertoivat päivän olleen antoisa.
 
Toteutuksen toimivuus
Päivä oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut. Tunnelma oli avoin ja rento. Kaikilla tuntui olevan hauskaa ja naurua riitti.

Lukiolaiset saivat tuhdin paketin tärkeää tietoa vietäväksi oman lukion tuutoritoimintaan. Heidän mielestään päivä oli tärkeä ja he toivoisivat kovasti lisää eri koulujen tuutoreiden yhteistyötä.
Millainen on hyvä tuutori?
 
Tietoa tapahtumasta
Turun lukiot ja ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vertaistuutorit ovat tehneet yhteistyötä tuutorikoulutuksessa jo vuodesta 2008 lähtien. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaaman koulutuksen pääpaino on ollut ryhmäyttämistaitojen kehittämisessä.
 
Kaikki hyötyvät, kaikki voittavat
Lukioiden tuutorikoulutusessa Turun ammattikorkeakoulun vertaistuutorit ovat voineet tapahtuman myötä kehittää omia ohjauksen menetelmiä ja ohjaustaitojaan ja he ovat saaneet taidot elämään. Tulevat lukioiden tuutorit ovat saaneet mielekkäitä menetelmiä ja vuorovaikutuksen ohjaustaitoja tulevaan vaativaan tuutoritehtäväänsä.

Lukion opinto-ohjaajat ja ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja ovat ihastuneena katsoneet vertaistuutoroinnin intoa ja iloa tämän koulutuksen myötä.

Vertaistuutoroinnissa on voimaa!
 
Kirjoittaja(t):
opiskelijat Heli Peltomäki, Piia Ojanperä & opinto-ohjaaja Marja Naatula