12.12.2016
Elämämme jatkuvassa virrassa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
04.05.2017
Jääkelluntaa Saimaalla - kokemuksia kansainväliseltä intensiivikurssilta
24.04.2017
Kaatumisia ehkäistään ohjauksella
29.05.2017
Työhyvinvoinnin mittarilla kohti parempaa työyhteisön hyvinvointia
16.05.2017
Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot Käypä hoito- sekä hoitotyön suosituksissa
26.04.2017
Harvinaisen hyvää vertaistukea
16.05.2017
Sote-alan digitalisaatio -”hyvä renki mutta huono isäntä”
05.04.2017
Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Turun AMK kehittivät yhteistyössä saattohoitoa
11.02.2017
Saattohoitokodin toimintaa kehittämässä
16.05.2017
Turun Kimmoke-ranneke kestää vertailun muiden kaupunkien aktivointikeinojen kanssa
11.02.2017
Yhteistyöllä syöpää vastaan
13.12.2016
”Välkomna till studentenheten” – kliininen harjoittelu Karoliinisen sairaalan opiskelijaosastolla Tukholmassa
 10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja valmistuneiden sairaanhoitajien halukkuus työskennellä mielenterveysalalla on alhainen. Opinnäytetyössä selvitettiin mielenterveysalalle hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 14.06.2017
Vertaiskokemukset auttavat nuoria työttömiä arjessa
Nuorisotyöttömyys on Suomessa kuten muuallakin maailmassa ajankohtainen puheenaihe ja nuorten työttömyystilastoja seurataan tarkasti. Vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevista nuorista ollaan syystäkin huolissaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pitkittynyt työttömyys ja koulutuksen puute aiheuttavat merkittävää haittaa myöhemmin elämässä. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia keinoja ja palveluja.
 09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
Turun kaupunki tekee määrätietoista työtä kaikenikäisten turkulaisten kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi. Taide ja kulttuuri juurrutetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä uusia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä eri toimialojen ja toimijoiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on mukana tarjoamalla valmennusta.
 29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset haitat ovat hyvin ajankohtaisia. Erityisen huomion kohteena ovat koulurakennusten sisäilmaongelmat, joista uutisoidaan lähes päivittäin.