12.12.2016
Elämämme jatkuvassa virrassa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
04.05.2017
Jääkelluntaa Saimaalla - kokemuksia kansainväliseltä intensiivikurssilta
24.04.2017
Kaatumisia ehkäistään ohjauksella
15.09.2017
Mielenterveyshoitotyön koulutuksessa muutetaan asenteita
14.08.2017
Mielenterveyspotilaat kokevat eristyksen usein negatiivisena
14.06.2017
Vertaiskokemukset auttavat nuoria työttömiä arjessa
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
16.05.2017
Sote-alan digitalisaatio -”hyvä renki mutta huono isäntä”
05.04.2017
Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Turun AMK kehittivät yhteistyössä saattohoitoa
16.05.2017
Turun Kimmoke-ranneke kestää vertailun muiden kaupunkien aktivointikeinojen kanssa
11.02.2017
Yhteistyöllä syöpää vastaan
13.12.2016
”Välkomna till studentenheten” – kliininen harjoittelu Karoliinisen sairaalan opiskelijaosastolla Tukholmassa
 10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja valmistuneiden sairaanhoitajien halukkuus työskennellä mielenterveysalalla on alhainen. Opinnäytetyössä selvitettiin mielenterveysalalle hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
Onnistuneella vuorovaikutuksella on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia potilaan hoitoon. Hoitotyön opiskelijat tutkivat hoitajan ja potilaan välisestä vuorovaikutusta psykiatrisella osastolla EriTurva-hankkeessa.
 14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
Suomessa on arvioitu olevan kansainvälisesti verrattuna paljon pakon käyttöä psykiatrisessa hoitotyössä. Pakon käytön vähentäminen on tärkeä potilasturvallisuuskysymys. Opinnäytetyö on osa EriTurva-hanketta ja siinä tarkasteltiin hoitajien työturvallisuutta. eristämistilanteiden aikana.
 29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset haitat ovat hyvin ajankohtaisia. Erityisen huomion kohteena ovat koulurakennusten sisäilmaongelmat, joista uutisoidaan lähes päivittäin.